Termine zum Vormerken

 

Datum Was Wo
05. September vereinsinterne Wanderfahrt Petershagen - Stolzenau Stolzenau
05. September  Dümmermeile                                                     A B G E S A G T  Diepholz
03.-05. September DRV-Wanderrudertreffen                                 A B G E S A G T Saarbrücken
12. September Trogrudern (Elbe/Schiffshebewerk/Kanal/Elbe) Magdeburg
02.-04. Oktober Nieders. Wanderrudertreffen                          A B G E S A G T Hoya
24. Oktober Abrudern Stolzenau
31.10 - 01. November DRV-Rudertag                                                    A B G E S A G T Schweinfurt
05 oder 06. Dezember Nikolausrudern Stolzenau